چی دوست داری یاد بگیری؟

برنامه‌های آموزشی، تفریحی، بازی، برنامه نویسی، رباتیک، درسی و ... در پژوهش‌سرای ما انجام میشه، پس زودتر ثبت‌نام کن!

رصد خورشید گرفتگی

دانش آموزان لارستانی از هر سه مقطع تحصیلی یک روز علمی در کنار مربیانی از پژوهش سرای دانش آموزی و دبیرستان شهید بهشتی گذراندند. 🌖 رصد اولین خورشیدگرفتگی در دبیرستان تیزهوشان لارستان🎇به همت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی، پژوهشسرای دانش آموزی، کانون فرهنگی تربیتی شهداء و رصدخانه بزرگ لارستان برنامه “رصد خورشید گرفتگی جزئی” در […]